Jumat, 06 Mei 2016

PENGUMUMAN KELULUSANYAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL “ FATAHILLAH “
               SMA FATAHILLAH
                          (TERAKREDITASI “A”)

Alamat : Jl. Raya Buncit No. 67 Kalibata Pancoran Jakarta-Selatan 12740
Telp / Fax. (021).7940492KEPUTUSAN KEPALA SMA FATAHILLAH
NOMOR :   126/235/SMA.F/KP/2016

TENTANG  KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA FATAHILLAH  TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPALA SMA FATAHILLAH


Menimbang

:
a.       Bahwa untuk mengukur hasil belajar peserta didik dan  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai  mutu  pendidikan  pada SMA Fatahillah,  perlu diselenggarakan  penilaian  akhir masa satuan  pendidikan
b.      Bahwa untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan  manajeman berbasis sekolah, diperlukan  adanya standar  mutu  pendidikan yang  terukur  secara  nasional dalam penentuan kelulusan hasil penilaian akhir peserta didik kelas XII
c.       Bahwa untuk penentuan kelulusan hasil penilaian akhir  seperti tersebut pada butir b perlu diatur dan di pertegas dengan Surat Keputusan.

Mengingat

:
1.        Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasonal;
2.        Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
3.        Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4.        Peraturan BSNP No.0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016
5.        Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 60 Tahun 2016 dan No. 434 tahun 2016 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Ujian S/M Berstandar Daerah, UN dan UN pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016

Memperhatikan
:
Rapat Kepala  Sekolah  dengan Dewan Guru  tanggal 4 Mei  2016 tentang Evaluasi Hasil penilaian Belajar Peserta Didik  semester 1, 2, 3, 4, 5 dan hasil penilaian Ujian sekolah serta kriteria kelulusan lainnya.


M E M U T U S K A N
Menetapkan        Pertama

:

a.       Menyatakan Lulus dan Tidak lulus untuk peserta didik kelas XII  yang mengikuti Ujian Sekolah  tingkat SMA tahun pelajaran 2015/2016
b.      Nama-nama peserta ujian yang dinyatakan Lulus dan Tidak lulus Ujian Sekolah  SMA Fatahillah  tahun pelajaran 2015/2016  tercantum  pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini;

Kedua
:
Kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sebagai Ijazah sementara dan akan ditarik apabila Ijazah asli telah tersedia;

Ketiga
:
Ketetapan keputusan ini  mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat.

Ditetapkan       : Jakarta
Pada Tanggal   : 4 Mei 2016 
Kepala SMA FatahillahH. Maskuri, S.AgTembusan :
1.                  Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Fatahillah
2.        ArsipLampiran         :  Keputusan Kepala SMA Fatahillah Jakarta
Nomor             :  126/235/SMA.F/KP/2016
Tanggal            :  4 Mei 2016

Program IPA
No
Nama
NIS
Keterangan
1
Ahmad Paroki
2020

2
Ahmad Zaki Yamani
2021

3
Annisa Rozzaq
2023
LULUS/TIDAK LULUS
4
Aulia Justika Irianti
2025
LULUS/TIDAK LULUS
5
Bella Salsabilla
2026

6
Desi Yana
2027

7
Dila Rosa
2028

8
Harun Al-Rasyid
2029

9
Ilham Danuwijaya
2030
LULUS/TIDAK LULUS
10
Kevin Kurnia Gemilang
2031

11
Latifah
2032

12
Lesta Mega Safitri
2033

13
Lydia Agustin
2034

14
Maylani Putri Utami
2037
LULUS/TIDAK LULUS
15
Meysa Sabila


16
Miftahul Jannah
2040

17
Mohamad Khaerun Zuhry Radjilun
2137
LULUS/TIDAK LULUS
18
Muhammad Alfan Nur
2041
LULUS/TIDAK LULUS
19
Muhammad Ali Barjanji
2042

20
Muhammad Irsyad Gemilang
2035
LULUS/TIDAK LULUS
21
Muhammad Lucky Haidar
2036
LULUS/TIDAK LULUS
22
Nurul Izzah
2043
LULUS/TIDAK LULUS
23
Ogi Suntoro
2044
LULUS/TIDAK LULUS
24
Siti Nailah Karimah
2045

25
Tri Maulana Ishaq
2046
LULUS/TIDAK LULUS
26
Yulian Puspa Sabatini
2047
LULUS/TIDAK LULUS

Program IPS
No
Nama
NIS
Keterangan
1
Ade Nurmansyah
2048

2
Ani Rodiana
2050

3
Ardi Kurniawan
2052

4
Arif Alfiy
2079

5
Arohmah
2053
LULUS/TIDAK LULUS
6
Aulia Ocvianti
2054
LULUS/TIDAK LULUS
7
Ericko Nanda Pratama
2055

8
Faisal Hairul Rizky
2056

9
Farhan Saepul Malik
2057

10
Fildo Indra Pratama
2058

11
Harun
2059

12
Husna Mitsali
2060
LULUS/TIDAK LULUS
13
Irvan Wahyudi
2061
LULUS/TIDAK LULUS
14
Joko Salam Tangkal
2062

15
Muamar Saddam Adzuhri
2064

16
Muhamad Syams Maulana
2083
LULUS/TIDAK LULUS
17
Muhammad Rahmadhoni
2065
LULUS/TIDAK LULUS
18
Nasrulloh
2068

19
Noer Muhammad Indra M 
2069
LULUS/TIDAK LULUS
20
Ocha Is Cahayati
2070

21
Risaldi Kaweke
2076

22
Rizki Kurniawan
2071
LULUS/TIDAK LULUS
23
Sri Dewi
2073
LULUS/TIDAK LULUS
24
Teguh Budiawan
2074

25
Winarno
2084
LULUS/TIDAK LULUS
26
Yudhistira Novanto
2075
LULUS/TIDAK LULUS
                                                                                                  Jakarta, 4 Mei 2016
                                                                                                  Kepala SMA Fatahillah 
                                                                                                                                                                                                     H. Maskuri, S.AgCatatan :
Bagi siswa yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman ini agar segera menghubungi Tata Usaha